Harmonogram JWO 4 (5 stycznia 2019)

Godziny Grupa X Grupa 1 Grupa 3 Grupa 5 Grupa 2 Grupa 4 Grupa 6
10:30-11:45
Twierdzenie Cayleya-Bacharacha, część I
Michał Kapustka
sala 1015
Liczenie do nieskończoności
Marcin Sroka
sala 1101
Funkcje tworzące
Grzegorz Kapustka
sala 1106
Największy wspólny dzielnik i wykładniki p-adyczne
Jakub Węgrecki
sala 1103
Informatyka
A sala 0013
Sortowanie i wyszukiwanie
Łukasz Selwa, Juliusz Wajgelt
B sala 0016
Proste struktury danych
Katarzyna Bułat, Kamil Rajtar
C sala 0094
Wstęp do algorytmów tekstowych
Rafał Burczyński, Rafał Byczek
11:45-11:55
Przerwa
11:55-13:10
Twierdzenie Cayleya-Bacharacha, część II
Michał Kapustka
sala 1015
Największy wspólny dzielnik i wykładniki p-adyczne
Jakub Węgrecki
sala 1103
Liczenie do nieskończoności
Marcin Sroka
sala 1101
Funkcje tworzące
Grzegorz Kapustka
sala 1106
13:10-13:50
Przerwa obiadowa
13:50-14:20
Spotkanie z gościem specjalnym - Marcinem Jaskowskim
sala 0004
14:20-15:35
Informatyka
A sala 0013
Sortowanie i wyszukiwanie
Łukasz Selwa, Juliusz Wajgelt
B sala 0016
Proste struktury danych
Katarzyna Bułat, Kamil Rajtar
C sala 0094
Wstęp do algorytmów tekstowych
Rafał Burczyński, Rafał Byczek
D sala 1093
Skojarzenia w grafach
Lech Duraj
Liczenie do nieskończoności
Marcin Sroka
sala 1101
Największy wspólny dzielnik i wykładniki p-adyczne
Jakub Węgrecki
sala 1103
Funkcje tworzące
Grzegorz Kapustka
sala 1106
15:35-15:45
Przerwa
15:45-17:00
Największy wspólny dzielnik i wykładniki p-adyczne
Jakub Węgrecki
sala 1103
Funkcje tworzące
Grzegorz Kapustka
sala 1106
Liczenie do nieskończoności
Marcin Sroka
sala 1101