Harmonogram JWO 1 (6 października 2018)

Godziny Grupa X Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6
10:30-10:50
Spotkanie powitalne, 0004
11:00-12:15
Wypukłość na płaszczyźnie i jej uogólnienia, Część 1
Sławomir Dinew
sala 1015
Inwersja i 40 rozbójników
Patryk Pagacz
sala 1101
Informatyka
A sala 0013
Wprowadzenie do programowania
B sala 0016
Wprowadzenie do algorytmiki
C sala 0094
Ścieżki i składowe w grafach
Liczby pierwsze
Grzegorz Kapustka
sala 1106
Gry i strategie
Leszek Pieniążek
sala 1103
12:15-12:25
Przerwa
12:25-13:40
Wypukłość na płaszczyźnie i jej uogólnienia, Część 2
Sławomir Dinew
sala 1015
Gry i strategie
Leszek Pieniążek
sala 1103
Inwersja i 40 rozbójników
Patryk Pagacz
sala 1101
Liczby pierwsze
Grzegorz Kapustka
sala 1106
13:40-14:10
Przerwa obiadowa
14:10-15:25
Informatyka
A sala 0013
Wprowadzenie do programowania
B sala 0016
Wprowadzenie do algorytmiki
C sala 0094
Ścieżki i składowe w grafach
D sala 1093
Zaawansowane drzewa przedziałowe
Inwersja i 40 rozbójników
Patryk Pagacz
sala 1101
Liczby pierwsze
Grzegorz Kapustka
sala 1106
Gry i strategie
Leszek Pieniążek
sala 1103
15:25-15:35
Przerwa
15:35-16:50
Gry i strategie
Leszek Pieniążek
sala 1103
Inwersja i 40 rozbójników
Patryk Pagacz
sala 1103
Liczby pierwsze
Grzegorz Kapustka
sala 1106