Harmonogram DW 2023 - Ścieżka ogólna 2 - II.4

II.4
10:00
Spotkanie z absolwentami
Student matematyki i informatyki UJ ćwierć wieku później
Piotr Wójtowicz
sala 0089
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
Warsztaty
Fizyka in silico
Robert Szczelina
sala 0056
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
Przerwa
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
Wykład
O pewnych powodach, dla których warto studiować matematykę i/lub informatykę
Edward Tutaj
sala 0089
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
Warsztaty
Matematyczne rysunki
Zdzisław Pogoda
sala 1015
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55