Harmonogram DW 2023 - Ścieżka ogólna 1 - I.6

I.6
10:00
Spotkanie z absolwentami
Studia na WMiI UJ i praca w “Big Tech”
Dorota Kołodziejska
sala 0004
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
Warsztaty
Twierdzenie Poincarégo o powracaniu
Jacek Kubica
sala 0009
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
Przerwa
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
Wykład
Życie wśród iluzji
Włodzimierz Moczurad
sala 0004
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
Warsztaty
Paradoksy rachunku prawdopodobieństwa
Dawid Tarłowski
sala 1106
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55